Program práce

Témy

 

Úvodná hodina, popis digitálneho fotoaparátu, vlastnosti, výhody digitálnej fotografie.

Odlišnosti digitálnej a klasickej fotografie, výhody a nevýhody, popis klasického fotoaparátu, história.

Spôsoby vytvárania klasickej fotografie. Typy filmov , ich vlastnosti a ich použitie.  Vyvolanie filmu doma alebo vo fotolabe. Vyvolanie fotografii na papier, druhy papierov a ich pouzitie. Čo potrebujeme na vyvolanie filmu a fotografie v tmavej komore. Možnosti vyvolanie komerčne vo fotolabe. Kreatívne možnosti klasickej fotografie.

Typy fotoaparátov na klasickú fotografiu - trošku histórie a súčasnosti.

Digitálna fotografia, ako vzniká digitálny obraz, – uplatnenie v praxi.

Ukážky najpoužívanejších formátov, digitálny RAW formát.

Kompozícia, záber, výrez, zlatý rez – príklady.

Možnosti úprav digitálnych fotografií – rôzny software.

Fotenie vonku – exterier – farby jesene.

Úpravy fotografií – farebnosť, kontrast, jas a iné – podľa použitého software.

Reklamná a produktová fotografia – použitie v praxi.

Pomôcky pri reklamnej fotografii – svetelný tunel.

Vzťah medzi clonou a časom – manuálne nastavenia fotoaparátu – použitie – fotenie.

Automatické nastanenia – P, M, uplná automatika – výhody a nevýhody.

Fotenie v interiéri – portrét – náležitosti nastavenia času a clony a svetlá.

Pomôcky pri fotení portrétu – pokusy.

Fotenie vonku – exterier – čaro zimy.

Používanie manuálneho nastavenia.

Úpravy nafotených fotografií.

Vyhodnotenie fotografií.

Nočná fotografia – náležitosti nastavenia.

Pomôcky pri fotení nočných scén.

Fotenie nočných záberov – exteriér aj interiér.

Úpravy nafotených fotografií.

Vyhodnotenie fotografií nočných scén.

HDR fotografia – princíp a možnosti programov.

Zoner Foto Studio – nástroj na HDR fotografiu.

Fotenie na HDR fotografiu.

Pokusy o vytvorenie HDR snímkov.

Fotenie jarných scén – príroda .a makrofotografia – teoretická príprava.

Pomôcky pre makrofotografiu.

Fotenie v exeriéri – jarná príroda.

Úpravy nafotených fotografií.

Príprava a výber fotografií na nástenku.

Tlač fotografií vo fotolabe.

Úprava násteniek na chodbe.

Reklamná fotografia – princípy a kompozícia.

Pomôcky pri reklamnej fotografii.

Pokusy - fotenie reklamnej fotografie.

Úpravy fotiek pre reklamnú fotografiu.

Montáž a retušovanie a vytvorenie reklamného plagátu.

Fotenie zvierat – vyuzitie nastavených scén vo fotoaparáte.

Úpravy fotografií zvierat.

Vyhodnotenie najlepších fotografií.

Použitie filtrov Cokin pri fotení exteriéru.

Pokusy s filtrami Cokin.

Zhodnotenie výsledkov práce v krúžku.

Vyhodnotenie najlepších fotiek školského roku .